Stowarzyszenie Przyjaciół
i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku

DLA DOBRA

Logo Stowarzyszenie Dla DobraDLA DOBRA

AKTUALNOŚCI

Multisensoryczna wystawa dzieł Van Gogha

Multisensoryczna wystawa dzieł Van Gogha

Dzięki Stowarzyszeniu Dla Dobra udała się wycieczka do Katowic. Głównym jej celem było zwiedzenie Multisensorycznej wystawy dzieł Van Gogha przez uczniów aktywnych w konkursach i działalności artystycznej. Przyjazd do Katowic zapoczątkował szybki i ponadprogramowy spacer po zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to dobra okazaja do słodkiego rozpieszczania naszych uczniów. Tego dania każdy w szkole poczuł się na chwilę dzieckiem.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6
w Rybniku – DLA DOBRA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych mających na celu dobro młodego człowieka.   Naczelną misją Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów i absolwentów o szczególnych potrzebach edukacyjnych w podejmowaniu samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku.

Stowarzyszenie „Dla dobra” powstało w kwietniu 2010 roku
z inicjatywy dyrektor placówki Grażyny Adamczyk, byłych
i obecnych nauczycieli oraz rodziców uczniów.

 

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego

Dla większości stowarzyszeń i organizacji w Polsce możliwość pozyskiwania wsparcia z odpisu od podatku dochodowego jest jednym
z najistotniejszych źródeł finansowania działalności. My również podjęliśmy starania, aby stać się Organizacją Pożytku Publicznego.
Z ogromną satysfakcją informujemy, iż z dniem 18 października 2012 roku Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku „DLA DOBRA” uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego dzięki czemu możecie Państwo przekazać swój 1% podatku dochodowego na wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.

nr krs

0000348467

nr rachunku bankowego

37 1140 2017 0000 4202 1154 6282

Składka członkowska przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia wynosi 40 zł za rok kalendarzowy. Można ją opłacać na wyżej wymienione konto podając w tytule imię i nazwisko członka.

Nasz Zespół

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy przyjaciel Zespołu Szkół nr 6
w Rybniku. Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków. Raz na dwa miesiące licznie spotykamy się i omawiamy plany, zgłaszają propozycje imprez dla młodzieży.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wspólnie pracują na rzecz wyznaczonych celów.

A oto nasz Zarząd:

PREZES

Sabina Kuźnik

Wice-prezes zarządu

Ewelina Tomala

Wice-prezes zarządu

Barbara Bauerek-Matloch

sekretarz

Agnieszka Miłoś

Skarbnik

Alina Drazik

Członek Zarządu

Kamilla Karwot 

CELE  STOWARZYSZENIA

Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej Zespołu Szkół numer 6 w Rybniku

działalność na rzecz ochrony środowiska i przyrody

Wspieranie aktywności zawodowej absolwentów placówki

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodwej z otwarciem na inne kraje

Wspieranie w funkcjonowaniu osób z dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

pomoc rodzionom i osobom w trudnej sytuacji poprzez wyrównanie szans

Prowadzenie rejestru absolwentów

działalność na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka oraz osób niepełnosprawnych

Promocja wolontariatu i działalność wolontariatu

Propagowanie zdrowego stylu życia

działanie na rzecz kulrtury, sztuki, ochronu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Adres

ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik

Kontakt

Sprawozdania

Tu dostępne są sprawozdania Stowarzyszenia

Statut

Tu dostępny jest statut
Stowarzyszenia

Osobowość prawna

NIP: 6423125396
REGON: 241547513
KRS: 0000348467

Archiwum

Archiwum aktualności Stowarzyszenia „Dla Dobra”

Zostaw wiadomość

Chcesz się z nami skontaktować? Skorzystaj z poniżeszego formularza.