Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2017 Janusz Rzymanek 77
Bilans 2017 Janusz Rzymanek 71
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 204
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 220
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 470
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 504
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 453
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 743
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 722
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 723