Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2017 Janusz Rzymanek 2
Bilans 2017 Janusz Rzymanek 1
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 133
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 153
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 413
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 427
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 394
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 687
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 650
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 671