Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 83
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 98
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 381
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 381
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 360
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 652
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 600
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 637
KONTO STOWARZYSZENIA Janusz Rzymanek 690
Sprawozdanie mertoryczne za rok 2013 Janusz Rzymanek 716