Absolutorium dla Zarządu

  • Drukuj

wal01

 

We wtorek 25 marca w Zespole Szkół nr 6 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „DLA DOBRA”. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności organizacji w tym merytoryczne oraz finansowe za maniony okres. Przedstawiono także informacje dotyczącą realizacji projektów europejskich oraz planach na rok bieżący. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniom pozyskiwania 1% podatku. Członkowie udzieli Zarządowi absolutorium oraz powierzyli władcom stowarzyszenia piastowanie funkcji przez kolejne cztery lata. Przypomnijmy Prezesem Stowarzyszenia jest Sabina Kuźnik. Wiceprezesami są Barbara Bauerek-Matloch i Ewelina Tomala, skarbnikiem jest Alina Drazik zaś sekretarzem Agnieszka Miłoś oraz Kamilla Karwot członek Zarządu.