25 marca Walne Zberanie

  • Drukuj

zebranie 1

 

 

W poniedziałek 25 marca o godzie 16,45 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "DLA DOBRA". Obecność członków obowiązkowa.