Walne Zebranie 2018 za nami

dsc 9459

27 marca w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku odbyło się Walne Zebranie członków działającego przy placówce Stowarzyszenia "DLA DOBRA". Posiedzenie Stowarzyszenia otworzyła prezes Sabina Kuźnik.  Przyjęto zapropnowany porządek obrad. Wybrano przewodniczącego i sekretarza spotkania. Po stwierdzeniu prawomocności obrad  zatwierdzono sprawozdania finansowe,  merytoryczne oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przyjęto zmiany w Statucie. Omówiono bieżącą realizację projektów unijnych. Walne zebranie zakończyła dyskusja oraz wolne wnioski.