Rodzice w szkole

dsc 8987

 

W piątek 7 stycznia w Zespole Szkół nr 6 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z rodzicami. Witając zebranych dyrektor placówki Grażyna Adamczyk złożyła wszystkim serdeczne życzenia, zaprosiła do zwiedzenia zmodernizowanego budynku szkoły oraz do zapoznania się z postępem prac przy budowie szkolnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. W dalszej części spotkania głos zabrała prezes Stowarzyszenia „DLA DOBRA” Sabina Kuźnik, która poinformowała działaniach projektowych. Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoje działania statutowe zarówno z Miasta Rybnika jak i Unii Europejskiej. Niektóre projekty jak np. „Międzynarodowa Integracja Sportowa Rybnik 2017" realizowany dzięki wsparciu Miasta Rybnika są już za nami. W minionym roku Stowarzyszenie zrealizowało przy wsparciu środków miejskich cykl konferencji edukacyjnych by wymienić tylko Alkoholowy Zespół Płodowy, „Ratunku! Pomóż mi!” czy „Internet – dobro i zło”. Innymi ważnymi projektami były działania pt. „Ze smokiem do Krakowa, a z rybką u nas!”, czy „Przygoda górska bez nałogów”. Stowarzyszenie wsparło organizację wycieczek oraz zakup szkolnego busa. Ważnym wyzwaniem na kolejne lata będzie realizacja wspólnie z europejskimi krajami partnerskimi projektu zatytułowanego „Astronomia dla niewidomych i niepełnosprawnych”, który będzie polegał na przygotowaniu portalu o astronomii dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pani prezes podziękowała za wszelkie formy wsparcia i zachęcała do przekazania 1% odpisu podatkowego. Z kolei Barbara Bauerek-Matloch opowiedziała rodzicom o projektach edukacyjnych realizowanych przez szkołę w ramach środków europejskich. Do października 2018 roku trwa realizacja projektu „Jestem zaradny” w ramach programu Erazmus+, którego celem jest wspomaganie rozwoju emocjonalnego i fizycznego o specjalnych potrzebach edukacyjnych w planach jest m.in. opracowanie poradnika podróżniczego. Przed uczniami i nauczycielami projektowy wyjazd do Portugalii. Kolejny projekt zatytułowany „I am here, too!” czyli „Ja też tu jestem!” wystartował w październiku minionego roku i potrwa do listopada 2019. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z partnerami z Turcji, Portugalii, Włoch, Litwy, Grecji, a jego celem jest rozwijanie potencjału twórczego, poczucia własnej wartości, samodzielności poprzez udział w różnych formach zajęć i terapii. Dobiega końca projekt Power polegający na podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na koniec Joanna Tarnowska mama dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkół nr 6 będąca jednocześnie w zarządzie Stowarzyszenia „Razem” mówiła o interesującym projekcie realizowanym z kilkoma partnerami adresowanym do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po wysłuchaniu informacji rodzice udali do klas na spotkanie z nauczycielami.